Napraw Sugestie Jak Naprawić Uszkodzony Link Użytkownika W Systemie Windows Vista

Czy Twój komputer działa wolno? Reimage to jedyne oprogramowanie, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

Jeśli naprawdę otrzymujesz przepisy dotyczące błędów o naprawie uszkodzonego profilu osoby w systemie Windows Vista, ten przewodnik powinien pomóc.Przyczyny uszkodzonego profilu użytkownika przed Windows 10 Modyfikacje systemu Windows nie powiodły się. Naruszone prezentacje systemu lub użytkownika. Active Directory Dietera jest uszkodzony. Uszkodzony system plików Hard Desire, w którym występują awarie zasilania, błędy zapisu na dysku, a także ataki wirusów.

„Jeśli bardzo potrzebujesz czegoś, znajdź skuteczny sposób. W przeciwnym razie

Nic nie jest tak proste, jak uszkodzone konto użytkownika, w przeciwnym razie dostępne na komputerze z systemem Windows. Nie poczujesz się wystarczająco bezpiecznie, aby w ten sposób wskazać swój komputer. Wszystkie twoje ważne pliki są zablokowane na stałe i nie ma do nich żadnego dostępu. W tym oświadczeniu pokażemy, jak naprawić błędy profilu użytkownika. Ten czynnik przyczyniający się występuje w większości systemów firmy Microsoft, które wykonują tę pracę. Użytkownicy napotykają mój problem podczas wpisywania hasła dołączonego do niektórych ekranów okresu logowania. Jest jeszcze druga wiadomość, którą widzi osoba, gdy popełnimy błąd:

 1. „Usługa profilu użytkownika nie może zdefiniować tego połączenia” lub
 2. “Profil użytkownika można już wczytywać”

Jak uruchomić rozwiązać profil użytkownika Usługa nie powiodła się?

Krok 1: Wyłącz, a następnie uruchom komputer.Krok 2: Znajdź oprogramowanie HP SimplePass.Poziom lub wyższy: Utwórz bardzo nową kopię swojego konta względnego.Krok 4: Całkowicie zablokuj profil powodujący użycie rozwiązania Microsoft Fix it.

Nie możesz naprawdę upewnić się, że miniesz, powiedziałbym, że ekran logowania.

Raport użytkownika to po prostu niestandardowy obszar roboczy na pulpicie, który jest również dostosowany do konkretnego użytkownika. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować swój profil użytkownika tak, aby jednoczęściowa technologia informacyjna im odpowiadała. Na komputerze mogą być różne profile ludzi, więc niektóre konta użytkownika można kontrolować za pomocą hasła, aby uniemożliwić innym dostęp do przestrzeni użytkownika i zmianę jej. Wschód

Który profil użytkownika jest uszkodzony?

Jak naprawić jakikolwiek uszkodzony profil?

W konsoli Microsoft Management Console wybierz menu Plik, a następnie przerwij Dodaj/Usuń przystawkę.Wybierze „Grupy użytkowników lokalnych Plus”, a następnie „Dodaj”.Wybierz opcję Komputer lokalny, kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK.

Zasadniczo jest to błąd w praktyce systemu Windows, który uniemożliwia użytkownikowi korzystanie ze swojego profilu w dowolnym miejscu. Okazuje się na rynku, że ten błąd występuje z następujących powodów:

 1. Brakujący profil użytkownika jest uszkodzony. Może się to zdarzyć, gdy aktualizacja systemu Windows nie powiedzie się, zwłaszcza jeśli dotyczy to ważnego pliku systemowego. Ponadto próba zalogowania się do swojego niesamowitego profilu, gdy ten komputer jest skanowany przez oprogramowanie antymalware, może być bardziej wynikiem tego błędu.
 2. Kiedyś naruszono uczciwość systemu plików. Błędy zapisu na dysku mogą powodować uszkodzenie systemu plików na dyskach. Wirusy i przerwy w dostawie prądu powinny również spowodować znaczne szkody na nowym dysku twardym. Kombinacja dotycząca czynników osobistych może powodować trudności w tym profilu.

Zalecane: Reimage

Czy masz wolno działający komputer? Jeśli tak, być może nadszedł czas, aby rozważyć oprogramowanie do naprawy systemu Windows. Reimage jest łatwy w użyciu i szybko naprawi typowe błędy na komputerze. To oprogramowanie może nawet odzyskać pliki z uszkodzonych dysków twardych lub uszkodzonych pamięci USB. Ma również możliwość usuwania wirusów jednym kliknięciem przycisku!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz urządzenie, które chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpocząć proces skanowania

 • Zawsze wskazujemy w telewizji, jak naprawić uszkodzony profil konta Windows

  Napraw uszkodzony zestaw użytkownika w systemie Windows XP

  Jak mogę naprawić historię użytkownika Usługa nie powiodła się podczas logowania do systemu Windows Vista?

  Jeśli masz wrażliwy, unikatowy system zainstalowany na swoim komputerze, naciśnij klawisz F8, aby nie przytrzymywać apostille klawisza F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Musisz zdecydować, czy kliknąć „Wiadomości i TV”, zanim pojawi się całe logo Windows. Jeśli pojawi się układ systemu Windows, Twoja firma powinna spróbować w przyszłości, cierpliwie czekając, aż pojawi się nasz własny monit logowania do systemu Windows, jak opisano poniżej, a następnie zamknąć daną osobę i przywrócić ją.

  Wykonaj następujące czynności, aby naprawić nieprawidłową kolekcję użytkownika w systemie Windows XP.

  1. Użyj konta nadzorcy, aby dodać trampki w systemie Windows. Jeśli użytkownicy nie mogą go znaleźć, zajmij się następującymi kwestiami:

 • Uruchom ponownie komputer.
 • Naciśnij F8 zanim pojawi się logo Windows.
 • Wybierz tryb nietoksyczny lub tryb bezpieczny, korzystając z wiersza poleceń.
 • Otwórz wiersz poleceń i/lub dodatkowo wpisz następujące polecenie: on-line memberadmin /active:yes
 • Naciśnij klawisz Enter.
 • Uruchom ponownie najlepszy komputer.
  1. Otwórz menu Start i wybierz Panel sterowania.
  2. Kliknij „Wybierz użytkownika”, „Utwórz konta” i „Utwórz młode konto”.
  3. Wprowadź nazwę firmy mojego nowego konta i wyświetl usługę. Kliknij Kontynuuj.
  4. Upewnij się, że to konto naprawdę jest na stałe skonfigurowane jako administrator.
  5. Wybierz „Utwórz każde konto”.
  6. Teraz uruchom ponownie komputer i po prostu zaloguj się na nowo utworzone konto oficera.
  7. Zrestartuj komputer i tym razem zaloguj się na swoje cotygodniowe konto.
  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz Właściwości.
  9. Przejdź do zakładki Zaawansowane i kliknij Ustawienia w sekcji Opis.
  10. Wybierz uszkodzone konto, a następnie kliknij Kopiuj do.
  11. W nowych drzwiach kliknij Przeglądaj i przejdź do aktualnego folderu Dokumenty, a następnie Ustawień nowo utworzonego konta.
  12. Wybierz Tak, aby określić, że Twoje bieżące pliki zostaną skopiowane.
  13. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu leczenia.
  14. Zaloguj się teraz na swoje niesamowite konto.

  Jeśli powyższa procedura nie usuwa przeszkody, wykonaj następujące kroki:

  1. Użyj konta zaawansowanego administratora, aby uruchomić ulubiony system Windows. Jeśli masz z tym problem, wykonaj wiele z tych kroków:

 • Uruchom ponownie komputer.
 • Naciskaj klawisz F8, aż pojawi się część logo Windows.
 • Wybierz Tryb awaryjny Tryb awaryjny z wierszem polecenia.
 • Otwórz właściwy wiersz poleceń i wpisz zaraz po nim polecenie: net user admin /active:tak
 • Naciśnij dokładnie klawisz Enter.
 • Uruchom ponownie komputer.
  1. Kliknij dostępne w menu Start i wybierz Sterowanie i Panel.
  2. Kliknij „Wybierz użytkownika”, „Utwórz konta” i „Utwórz nowe konto”.
  3. Wprowadź rzeczywistą nazwę nowego konta, a także kliknij Dalej.
  4. Upewnij się, że to konto naprawdę jest wymienione jako administrator.
  5. Wybierz „Utwórz fantastyczne konto”.
  6. Teraz otwórz Eksploratora Windows i skorzystaj z narzędzia, aby przejść do > Opcje folderów > Widok.
  7. Wybierz „Pokaż ukryte programy i foldery”.
  8. Odznacz „Chronione”, aby poradzić sobie z plikami ludzkiego ciała.
  9. Kliknij OK.
  10. Teraz przejdź do katalogu C:Documents w połączeniu z SettingsCORRUPT_USERNAME
  11. Zaznacz wszystkie krótkie klipy w tym folderze i skopiuj wszystkie produkty z wyjątkiem Ntuser.dat, Ntuser.dat.log, Ntuser.ini
  12. Idź do C:Documents and SettingsNEW_USERNAME i często wklej skopiowane pliki osobiste.
  13. Uruchom ponownie komputer i zaloguj się bezpośrednio na nowo zakupione konto.

  Naprawiono uszkodzony profil użytkownika systemu Windows w systemie Vista. Zwykle rozmawiamy o sposobach rozwiązania tego problemu i nie tylko.

  Sposób 1: Utwórz każde nowe konto Windows.

 • Użyj kont administratora, aby uruchomić swój niesamowity system Windows. Jeśli nie możesz go znaleźć, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami.
 • Otwórz listę Start i wybierz Panel sterowania.
 • Kliknij Konta użytkowników i wybierz Zarządzaj innym kontem.
 • W następnym oknie kliknij „Utwórz konto kreatywne”.
 • Nazwij przypisane konto i określ typ.
 • Przejdź do Eksploratora, wybierz rozmieszczenie.
 • Pojawiają się opcje kliknięcia i folderu.
 • Kliknij kartę Widok i zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte foldery plików. Wyłącz opcję
 • Ukryj także chronione pliki społeczności.
 • Kliknij Zastosuj i OK, aby zapisać bieżące ustawienia rodziny.
 • Przejdź do C:UżytkownicyOLD_USERNAME
 • Wybierz i zasymuluj wszystkie pliki w tej witrynie przesyłania z wyjątkiem Ntuser.dat, Ntuser.dat.log, Ntuser.ini
 • jak naprawić uszkodzone informacje użytkownika w systemie Windows Vista

  Pobierz narzędzie do naprawy komputera Reimage. Natychmiast napraw błędy komputera i popraw wydajność.

  Fix Suggestions How To Fix A Corrupted User Profile In Windows Vista
  Fixa Förslag Hur Man Fixar En Skadad Användarprofil I Windows Vista
  Sugestões De Correção Como Corrigir Um Perfil De Usuário Corrompido No Windows Vista
  Suggerimenti Per La Correzione Come Riparare Un Profilo Utente Danneggiato In Windows Vista
  Предложения по исправлению Как исправить поврежденный профиль пользователя в Windows Vista
  Vorschläge Zur Behebung So Reparieren Sie Ein Beschädigtes Benutzerprofil In Windows Vista
  수정 제안 Windows Vista에서 손상된 사용자 프로필을 수정하는 방법
  Sugerencias De Reparación Cómo Reparar Un Perfil De Usuario Dañado En Windows Vista
  Reparatiesuggesties Een Beschadigd Gebruikersprofiel In Windows Vista Herstellen
  Suggestions De Correctifs Comment Réparer Un Profil Utilisateur Corrompu Dans Windows Vista