Masz Problemy Z Formularzami W Aplikacjach Windows?

Czy Twój komputer działa wolno? Reimage to jedyne oprogramowanie, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

Oczekuję, że ten samouczek pomoże ci, jeśli masz formularze w jednej aplikacji Windows.Windows Forms to z pewnością struktura interfejsu użytkownika zaprojektowana z myślą o obsłudze aplikacji pulpitu Windows. Zapewnia jedną z najbardziej produktywnych do tworzenia aplikacji desktopowych w oparciu o stylowego projektanta Visual Studio. Funkcje, takie jak uruchamianie poleceń przeciągania i upuszczania, ułatwiają opuszczenie aplikacji komputerowych.

Witamy w przewodniku po Windows Forms, niestandardowej strukturze interfejsu, która obsługuje wiele aplikacji klienckich na laptopy lub komputery dla systemu Windows. Platforma programistyczna Windows Forms obsługuje szeroki zakres nowych zestawów umiejętności tworzenia aplikacji, w tym kontrolki, wykresy, powiązanie danych, nie wspominając o danych wejściowych użytkownika. Windows Forms ma specjalnego programistę wizualnego typu „przeciągnij i upuść” w Visual Studio, który ułatwia tworzenie aplikacji Windows Forms.

 1. Implementacja open source hostowana na GitHub.

  Ten szablon projektu działa z platformą .NET 5+ (i .NET Core 3.1). Windows Forms Visual Designer wymaga co najmniej Visual Studio 2019 w wersji 16.8.

  Najnowsze przesyłanie formularzy Windows Forms jest przeznaczone dla platformy .NET i wykorzystuje szablon Visual Studio 2022 17.0.< /p>

 2. Wykorzystanie platformy .net Framework 4 jest stale obsługiwane przez Visual Studio 2022, Visual Studio 2019 i Visual Studio 2017.

  Zalecane: Reimage

  Czy masz wolno działający komputer? Jeśli tak, być może nadszedł czas, aby rozważyć oprogramowanie do naprawy systemu Windows. Reimage jest łatwy w użyciu i szybko naprawi typowe błędy na komputerze. To oprogramowanie może nawet odzyskać pliki z uszkodzonych dysków twardych lub uszkodzonych pamięci USB. Ma również możliwość usuwania wirusów jednym kliknięciem przycisku!

 3. Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 4. Krok 2: Uruchom program i wybierz urządzenie, które chcesz przeskanować
 5. Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpocząć proces skanowania

.NET .Framework .4 .jest bez wątpienia .tylko .Windows .produkcja ..i marketing sieciowy jest uważany za absolutny składnik systemu operacyjnego Windows. Ta interpretacja Windows Forms jest rozpowszechniana na szczycie .NET Framework.

Ten .Desktop .guide jest .indeksowany .dla .Windows .Forms .on .NET .z kilkoma nowymi stylami .style. zobacz .Windows .Forms .dla .NET Framework.

Prezentacja

Windows Forms to interfejs użytkownika do pracy z tworzeniem aplikacji komputerowych Windows. Promuje jeden z najbardziej produktywnych prostych sposobów tworzenia programów komputerowych w oparciu o projektanta wizualnego programu Visual Studio. Funkcjonalność jest tak prosta, ponieważ zamawianie kontrolek wizualnych za pomocą przeciągania i przesuwania może ułatwić konfigurowanie aplikacji komputerowych.

Co to jest wykorzystanie formularzy w komputerze?

Jest to zestaw w kierunku bibliotek zarządzanych, które pozwalają, jeśli chcesz wykonywać typowe zadania programu aplikacji, taką formę jak czytanie i wysyłanie SMS-ów, dzięki czemu system plików. Korzystając z innego środowiska programistycznego, takiego jak Visual Studio, inna osoba może tworzyć oprogramowanie komputerowe Windows Forms do wyświetlania informacji, pozyskiwania opinii od miłośników i komunikowania się ze zdalnymi urządzeniami komputerowymi przez sieć.

Dzięki Windows Forms możesz tworzyć aplikacje graficzne, które są często łatwe w użyciu, aktualizować, używać, a następnie używać zarówno offline, jak i online.ternet. Aplikacje Windows Forms mogą uzyskać dostęp do lokalnych narzędzi i systemu plików komputerów kategorii, na których aplikacja jest zasadniczo uruchomiona.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowej aplikacji Windows Forms, zapoznaj się z Samouczkiem: Tworzenie nowej aplikacji WinForms.

Dlaczego migrować z platformy .NET Framework

Windows Forms dla .NET 6.0 ma nowe cechy i ulepszenia dzięki .NET Framework. .Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zobacz .Co nowego .w .Windows .Forms .jak dla .NET 6 i .NET 5. Aby uzyskać więcej informacji na temat migracji procesu, zobacz Migracja aplikacji pulpitu Windows Forms do .NET 5.

Twórz bogate i interaktywne interfejsy użytkownika

Jak mogę tworzyć aplikację Windows Form?

Otwórz program Visual Studio.W określonym oknie uruchamiania wybierz Utwórz nowy projekt.W oknie Utwórz nowy prezent wybierz samą aplikację Windows Forms (.NET Framework) dla szablonu C#.Na ekranie Ustawienia nowego zadania wprowadź lub wprowadź HelloWorld w widocznym polu Nazwa projektu. Następnie użyj Utwórz.

Windows Forms to maszyna interfejsu użytkownika dla platformy .NET, która jest urządzeniem zarządzanych bibliotek, które upraszczają rutynowe zadania aplikacji, takie jak odczytywanie i zapisywanie w systemie plików. Jeśli korzystasz ze środowiska programistycznego, które uwielbia Visual Studio, możesz tworzyć inteligentne aplikacje klienckie Windows Forms, w których wyświetlają dodatkowe informacje, pytają o slot użytkownika i komunikują się z komputerami zdalnymi w sieci.

W Windows Forms tworzenie jest prawdziwym interfejsem wizualnym w każdym miejscu, w którym otrzymujesz informacje dla subskrybenta. Zazwyczaj tworzysz plany Windows Forms, tworząc kontrolki formularzy i ulepszając reakcje na akcje użytkownika, takie jak kliknięcia myszą lub naciśnięcia klawiszy. Osoba przypisana to pojedynczy element portu użytkownika, który akceptuje dane lub dane wejściowe z telewizorów z dysku.

Gdy użytkownik zrobi coś z formularzem wraz z jedną z jego sugestii, wytyczne uruchamiają zdarzenie. Twoja aplikacja działa na te zdarzenia za pomocą kodu i / lub obsługuje zdarzenia za każdym razem, gdy dana osoba wystąpi.

Czy formularze systemu Windows są nadal używane?

Zazwyczaj tak samo jest z Windows Forms, która nadal może być najczęściej używaną platformą do tworzenia aplikacji klasycznych dla systemu Windows. Pisanie prostych narzędzi w Windows Forms może być bardzo łatwe, ale w rzeczywistości zwykle nie będą wyglądać zbyt ładnie ani szczególnie dobrze ustrukturyzowane.

Windows Forms zawiera szereg kontrolek, które można umieszczać w formularzach: kontrolki wyświetlające lokalizację, przyciski do frazesów, listy rozwijane, przyciski radiowe, a także nawet strony internetowe. Jeśli kontrolka filmu nie odpowiada Twoim potrzebom, Windows Forms obsługuje również tworzenie dostosowanych kontrolek za pomocą klasy UserControl.

Windows ma rozbudowane elementy sterujące interfejsu surfera, które naśladują działanie aplikacji o wysokiej wydajności, takich jak Microsoft Office. W wielu przypadkach użycie kontrolek MenuStrip typu Toolstrip umożliwia kupującym tworzenie pasków narzędzi i menu wykorzystujących tekst i obrazy, wyświetlanie podmenu, a także innych kontrolek, takich jak obszary ilości tekstu i pola z listą. . pudełka.

Przeciąganie i upuszczanie formularzy Windows Forms Możesz łatwo tworzyć plany Windows Forms w projektancie programu Visual Studio. Wystarczy wybrać całkowicie kontrolki, za pomocą których znajduje się kursor i umieścić je w głównym prawym miejscu formularza. Zasadniczo projektant udostępnia narzędzia, takie jak linie siatki i linie przyciągania, które ułatwiają sterowanie położeniem. Możesz użyć kontrolek FlowLayoutPanel, tablelayoutpanel i SplitContainer, aby rozwijać zaawansowane układy w krótszym czasie

formularze w aplikacji Windows

Na koniec, na wypadek, gdybyśmy musieli stworzyć nasz cichy interfejs użytkownika, przestrzeń nazw System.Drawing zawiera wszystkie rodzaje klas.Istnieją klasy do tworzenia linii, boków i innych kształtów bezpośrednio w rzeczywistej formie.

Tworzenie kontrolek formularzy

Aby uzyskać znacznie więcej informacji na temat korzystania z tych funkcji, zapoznaj się z następującymi tematami pomocy.

 • Jak Todd zaprojektować kształt
 • Jak Todd Controls może to przećwiczyć
 • Wyświetlanie i używanie danych

  Wiele aplikacji musi wyświetlać dane z każdej odpowiedniej bazy danych, aplikacji XML lub JSON, usługi witryny internetowej lub innego źródła statystyk. Windows Forms zapewnia wielofunkcyjną kontrolkę zwaną kontrolką DataGridView, która według ekspertów jest dostępna do wyświetlania danych tabelarycznych elementów w dowolnym typowym formacie wierszy i kolumn, co oznacza, że ​​każdy element zajmuje własne komórki. Korzystając z DataGridView, możesz dostosować styl poszczególnych komórek, połączyć wszystkie wiersze i kolumny oraz wyróżnić złożone kontrolki i dodatkowe funkcje przez wszystkie komórki.

  forms w aplikacji Windows

  Łączenie się jako źródła danych w sieci to naprawdę proste zadanie z poziomu Windows Forms.

  Pobierz narzędzie do naprawy komputera Reimage. Natychmiast napraw błędy komputera i popraw wydajność.

  Forms In Windows Application
  Windows 응용 프로그램의 양식
  Moduli Nell’applicazione Windows
  Formulários No Aplicativo Do Windows
  Formulare In Der Windows-Anwendung
  Formularios En La Aplicación De Windows
  Формы в приложении Windows
  Formulär I Windows-applikationen
  Formulaires Dans L’application Windows
  Formulieren In Windows-toepassing