Jak Naprawić Błąd Kodu Błędu Jsp

Czasami na komputerze może pojawić się komunikat Brak kodu jsp. Może istnieć kilka powodów pojawienia się tego błędu.

Czy Twój komputer działa wolno? Reimage to jedyne oprogramowanie, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

Ponieważ strona JSP sama uzupełnia i doprecyzowuje żądania klienta, błędy w czasie wykonywania mogą pojawiać się w raporcie lub manipulować stroną (dla pozycji, w konkretnym przypadku o nazwie JavaBean). W tej sekcji opisano nowy mechanizm obsługi błędów JSP i przedstawiono prosty przykład.

Mam stronę JSP (w Tomcat), która używa znaczników JSP do pobierania niektórych danych. Ale te tagi JSP mogą wpływać na pominięcia (na przykład, gdy etyka parametrów wydaje się nieprawidłowa). Teraz chcę z lepszą obsługą błędów dla jakiego statusu. Nie znalazłem zbyt wiele do określenia właściciela GLOBALNEGO wyjątku (definicje stron błędów w web.xml, takie jak magia, nie działają z wyjątkami rzuconymi wewnątrz idealnego JSP). Jedyną metodą, jaką do tej pory znalazłem, jest umieszczenie niesamowitego atrybutu errorPage w tagach h2 WSZYSTKICH plików JSP.

<% errorPage="/WEB-INF/jsp/errors/500.jsp" %>

Usuwanie WSZYSTKICH stron JSP jest dość energiczne, ale zawsze jest to akceptowalne. Ale jedynym niedopuszczalnym faktem jest to, że strona z najważniejszym błędem nadal ma kod statusu HTTP 200. Zamiast tego próbuję znaleźć 500. Próbowałem użyć serwletu, takiego jak errorPage, podłączyłem jeden JSP w miejscu i próbowałem zawinąć response.setStatus(500 ), jak powiem ci jako response.sendError(500), ale oba wywołania są ignorowane. Więc ten kod pokazuje “200” dwa razy i nie mam lekarstwa, dlaczego:

System.out.println(response.getStatus());odpowiedź.setStatus(500);System.out.println(odpowiedź.getStatus());

Więc pytanie brzmi, jak ustawić tryb statusu HTTP wyświetlany w procedurach obsługi błędów JSP?

Obsługa błędów środowiska wykonawczego JSP

Ponieważ strona JSP dobrze radzi sobie z przetwarzaniem i żądaniami klienta, błędy odtwarzania mogą wystąpić zarówno w tych informacjach, jak i poza wpisem (na przykład w wywołaniu JavaBean). W tej sekcji opisano zasób obsługi błędów JSP i przedstawiono łatwy do zrozumienia przykład.

Korzystanie ze stron błędów JSP

Każdy błąd renderowania, który wystąpi podczas wykonywania prawidłowej strony JSP, będzie obsługiwany przy użyciu obecnego standardowego mechanizmu wyjątków Java, w szczególności na dwa sposoby:

 • Można łatwo oszukać i obsłużyć wyjątki w skrypcie Java na stronie JSP niezależnie przy użyciu standardowego kodu obsługi wyjątków Java.
 • Wyjątki, których potencjalny klient nie przechwytuje na stronie JSP, powodują, że wyjątek związany z żądaniem od tej reguły nie zostaje przechwycony, więc zawsze propagujesz błąd strony. Jest to obecnie preferowana metoda obsługi błędów JSP.

 • błąd jsp w kodzie oceny

  Możesz określić adres URL strony błędu za pomocą tego rodzaju parametru errorPage w wybranej dyrektywie page w sekcji dostawcy JSP. (Aby uzyskać przegląd dyrektyw JSP, w tym dyrektywy page, zapoznaj się z sekcją Dyrektywy).

  A

  Co to jest teraz błąd przetwarzania JSP 404?

  Wiadomość: Nie znaleziono poszukiwanego zasobu.

  W środowisku Servlet 2.2 można również ustalić błąd standardowy na stronie, w tym momencie publikując web.xml z deklaracjami deskryptorów, z których głównie są:

  ​​​​ 404 /error404.htmlName=”1012019″>

  (Aby uzyskać więcej informacji związanych ze stronami błędu braku płatności, zobacz Specyfikację serwletów Java firmy Sun Microsystems w wersji 2.2 autorstwa jedynego człowieka. Name=”1008120″> )

  Arkusz błędów musi mieć dyrektywę page, która pozostawia parametr isErrorPage na wartość true.


  Zalecane: Reimage

  Czy masz wolno działający komputer? Jeśli tak, być może nadszedł czas, aby rozważyć oprogramowanie do naprawy systemu Windows. Reimage jest łatwy w użyciu i szybko naprawi typowe błędy na komputerze. To oprogramowanie może nawet odzyskać pliki z uszkodzonych dysków twardych lub uszkodzonych pamięci USB. Ma również możliwość usuwania wirusów jednym kliknięciem przycisku!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz urządzenie, które chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpocząć proces skanowania

 • Wyjątek obiektu opisujący bieżący błąd to scenariusz java.lang.Exception, dogodnie zlokalizowany w sekcji błędu, która używa niejawnej instrukcji.Exception.

  Jak mogę uzyskać kod błędu w JSP?

  Aby utworzyć rzeczywistą stronę błędu JSP, musimy ustawić charakterystyczną dla dyrektywy strony wartość isErrorPage na dodatnią wartość proper, po czym możemy uzyskać dostęp do różnych niejawnych obiektów JSP w konkretnym JSP i użyć ich do powiązania komunikatów o błędach specyficznych dla klienta.

  Tylko strona WWW z błędem może niejawnie uzyskać dostęp do protestu Exception. (Aby uzyskać konkretne informacje JSP o obiektach odtwarzanych, w tym ten obiekt Exception, wybierz sekcję Obiekty niejawne).

  Zobacz dokładnie następującą sekcję, Przykłady stron błędów JSP, aby zapoznać się z tym użyciem stron błędów.

  W specyfikacji JSP 1.1 istnieje niejasność, od której wyjątki dla tego rodzaju mogą być obsługiwane przez silnik JSP.

  Kurs implementacji formularzy wygenerowany w wyniku większości translatora OracleJSP może obsłużyć czas pominięcia java.lang.Class lub rozsądną podklasę, w dodatku nie czas java.lang. Throwable klasa, a także dowolna podklasa z wyjątkiem Exception. Instancja Throwable jest rzucana z kontenera OracleJSP do kontenera serwletów.

  Niepewność rynkową należy uwzględnić w specyfikacji JSP 1.2. Akty własności OracleJSP zostaną odpowiednio zmienione w każdej przyszłej wersji. ALE

  Strona błędu JSP Name=”1008028″>Przykład< /h3>

  Co to jest po prostu kod JSP?

  Jakarta Server Pages (JSP; dawniej JavaServer Pages) to obszar technologii, który pomaga producentom oprogramowania generować dynamicznie generowane strony internetowe w oparciu o HTML, XML, SOAP lub wiele innych typów dokumentów. Uruchomiony przez Sun Microsystems w 1999 r. JSP jest powiązany z PHP i ASP, ale wykorzystuje ten język programowania Java.

  W ważnym przykładzie nullpointer.jsp, strona błędu i dodatkowo strona błędu aplikacji, myerror.jsp, są podzielone z niejawnym wyjątkiem obiekt.

  Kod tylko dla nullpointer.jsp

  Name=”1007932″> <%@ document errorPage="myerror.jsp" %> Pusty wskaźnik jest uzyskiwany poniżej:<% name=”1007935″> Ciąg s=null; s.length(); %>Name=”1007939″>

  Kod myerror.jsp

  <%@ name="1007942">Witryna isErrorPage=”true” %> Błąd: <%=Wyjątek %>


  kod błędu jsp

  Wyświetl listę „Sugestia o wartości NULL o strukturze poniżej:” w

  Pobierz narzędzie do naprawy komputera Reimage. Natychmiast napraw błędy komputera i popraw wydajność.

  How To Fix Jsp Error Code Error
  Como Corrigir Erro De Código De Erro Jsp
  Comment Réparer L'erreur De Code D'erreur Jsp
  Как исправить ошибку кода ошибки Jsp
  Come Correggere L'errore Del Codice Di Errore Jsp
  Cómo Reparar El Error Del Código De Error Jsp
  Hur Man Fixar Jsp Error Code Error
  So Beheben Sie Den JSP-Fehlercode-Fehler
  Hoe Jsp Error Code Error Op Te Lossen
  Jsp 오류 코드 오류를 수정하는 방법